معرفی انواع قیچی در صنعت فرش دست بافت

Gallery

This gallery contains 1 photo.

قیچی : یا ((مقراض)) وسیله برش و قطع نخ یا پارچه. در قالیبافی بیشتر قیچی برای بریدن خامه ها و کوتاه کردن آنها به کار می رود. در بافت های نا متقارن گاه باریکه زه واری برای اندازه نگاه داشتن … Continue reading

قالیچه بافت اسپانیا (اندلوسیا) متعلق به ۱۹۳۰ تا ۱۹۴۰

Gallery

This gallery contains 1 photo.

قالیچه بافت اسپانیا (اندلوسیا) متعلق به ۱۹۳۰ تا ۱۹۴۰ که تکنیک بافت این نوع فرش ها توسط بربر‌های شمال آفریقا که به اسپانیا مهاجرت کرده بودند به اروپا آورده شد. بافت این گونه فرش‌ها  تا حدود زیادی اصالت فرش‌های بیابان نشینان … Continue reading

Plant dyes in carpet industry

Gallery

This gallery contains 1 photo.

1-A type of plant that make it yellow color 2-Wild saffron flower 3-saffron flower  help other colors for Create different colors 4-Pomegranate peel For dark colors and black source : The unabridged yadvareh persian carpet Related articles Learn the proper rugs cleaning … Continue reading