نجات فرش ایران و ارتقا جایگاه آن

برای نجات پایه های فرهنگ و تمدن ایرانی‌ از خود شروع کنیم،حتی  قدمی‌ کوچک . فرش ایرانی‌ یکی‌ از اصلی‌‌ترین و معروفترین رکن از ارکان فرهنگ و تمدن ایرانیست و جهان این میراث فرهنگی‌ و هنری ایران را متاسفانه بیش از اکثر ایرانی ها ارج می نهد .شوربختانه از روزی که سرزمین ما در اشغال ناپاک‌ ترین دشمنان فرهنگ و تمدن ایرانی‌ اسیر شده است ،این هنر و دست بافته کهن نیز همچون دیگر ارکان تمدن غنی‌ ایرانی‌ نتنها موجب بی‌ مهری واقع شده است ، بلکه روز به روز از جلال و شکوه آن نزد جهانیان کاسته شده و به یک کالای پیش پا افتاده و و نه چندان با ارزش تبدیل شده است که برای نجات آن نیاز به تحولی‌ بنیادین در تعارض نگرش به این هنر دارد که این بخش منوط به سرنگونی رژیم اشغالگر اسلامی دارد و اما بخش دیگری از صدماتی که به فرش ایرانی‌ وارد شده است از طرف عده کثیری از عرضه کنندگان فرش ایرانی‌ در خارج از ایران است که از سودجو‌ترین و بی‌ شرافت‌ترین ایرانی‌‌هایی‌ هستند که نام این هنر را فقط و فقط برای سود جویی‌ خود به لجن کشیده اند و رزالتشان در این راه بی‌ پایان است و صحبت در این مورد نیز بی‌ فایده…

persian rug

به عقیده من در این سالها وظیفهٔ بزرگی‌ بر روی دوش آن زحمت کشانی است که سالها با عشق و علاقه در ترمیم و نگاه داری این هنر دستی‌ کهن کوشیده اند و به قولی خاک آن را خورده اند و اکثرا تحت استعمار  بعضی از دزدان فرش فروش بی‌وجدان قرار داشته اند که خونشان را همچون زالو‌هایی‌ سیری ناپذیر مکیده اند. من از خود شروع کرده‌ام و امیدوارم که تلاش‌های شبانه‌ روزی من قطره‌ای بر روی این آتش فرهنگ سوزمان باشد و از این رو به نوبه خود تا آنجا که توان دارم در شناساندن و احیا و ترمیم فرش ایرانی‌ در سطحی که در کارهایم نشان داده‌ام تلاش کرده و خوشبختانه نتیجهٔ آن را نیز روز به روز بیشتر می بینم  و امیدوارم که هنرمندان دیگری نیز با گزینش این راه ،نه تنها خود را از یوغ استعمار و بهره‌ کشی برهانند بلکه در مسیری قرار بگیرند که عزت و اعتبار خود و هنر زیبا و والای خود را نیز بالا برده و اندک خدمتی به میراث فرهنگی‌ تمدن خود کرده باشیم و در آخر همکاری کامل خود را چه از جهت آموزش و همیاری و کمک به اجرای مدل کاری و راهنمایی‌ برای ایجاد استقلال به تمامی‌ همکاران گرامی‌ خود در سرتاسر جهان اعلام میدارم و پاسخگوی و راهنمای شما خواهم بود. در صورت نیاز و در صورت تمایل تمامی‌ مشخصات برای تماس در وبسیت‌های ما برای شما مندرج می‌باشد