قالیچه بافت اسپانیا (اندلوسیا) متعلق به ۱۹۳۰ تا ۱۹۴۰

Gallery

This gallery contains 1 photo.

قالیچه بافت اسپانیا (اندلوسیا) متعلق به ۱۹۳۰ تا ۱۹۴۰ که تکنیک بافت این نوع فرش ها توسط بربر‌های شمال آفریقا که به اسپانیا مهاجرت کرده بودند به اروپا آورده شد. بافت این گونه فرش‌ها  تا حدود زیادی اصالت فرش‌های بیابان نشینان … Continue reading