روفوگر و تعریف آن

رفو کننده یا ترمیم کار. بر طرف کننده عیوب فرش از طریق تعمیر تار و نیز پود گذاری و بافتن نقاط صدمه دیده آن . رفوگر بایستی به کار و صنعت و حرفه قالیبافی و صنایع جانبی آن از جمله طراحی ، نقشه خوانی ، رنگرزی ، بافتن فرش آگاهی داشته باشد ، رنگها را بشناسد و مفهوم و معنای آن را درک کند.

دارای هنر تطبیق دادن و جور کردن رنگها باشد . رفوگر در کار خود مستقل است ، او فردی است مبتکر ، سریع الانتقال، هوشیار، بگونه ایکه به محض برخورد با انواع عیوب در هر کجای فرش که باشد طرق برطرف سازی آن را تشخیص داده  برنامه و روش ترمیم را انتخب و بنحو احسن عملی می سازد.

منبع نوشتار : کتاب فرهنگ جامع فرش یادواره

تصویر زیر  در نمایشگاه اجناس عتیقه ساندیگو کالیفرنیا گرفته شده است

23759_4669029120973_588472039_n

روش پیشنهادی برای بهبود سلامت قالی باف با اصلاح دار قالی

.با یک طرح ساده،جسم و جان هنرمندان قالی باف و زحمت کش میهنمان را میشود ایمن تر کرد

آیا وقت آن نرسیده که متولیان و صاحبان کارگاه‌های قالی بافی، این صنعت پول ساز و هنر نام آور ایران زمین کمی‌ نیز به فکر سلامت جسمی‌ این هنرمندن گاه گمنام و زحمت کش و نام آفرین میهنمان باشند که گاهان اطفال و کودکانی نحیف و کم سنّ و سال هستند بود؟

سال‌های سسال این نام آوران هنر ایران زمین بافتن و نقش آفریدند و در جهان نام آفریدن و تاجران را صاحب مال و ثروت بی‌ حساب کردند و اما جسمو جانی رنجور با بیماریهای گوناگون از قبیل کاهش بینایی استخوان درد ،کمر درد ،گردن درد،…برایشان باقی‌ ماند و البته کیسه‌ای خالی‌

1185011_10201018187954153_145594790_n

حال آنکه می‌توان و باید با بهره‌گیری از دست اندر کاران و دلسوزان این رشته درد و رنج جانیشان را با ساخت ابزار و ادواتی ابتدایی و کم هزینه اندکی‌ از گزند فرسایش جانکاه این صنعت کهن و زیبا ایمن تر کرد تا هم در کیفیت و هم در کمّیت این دست بافته‌های ارزش مند و هنوز محبوب و کم رقیب بهبودی چشم گیر حاصل گردد.در این تصویر دستگاه دار قالی ساده ولی‌ بسیار کمک کننده‌ای برای بهبود سلامتی‌ بافندگان طراحی شده است که این یکی‌ از هزاران ایده   برای بهبود سلامت این زحمت کشان و کیفیت و کمّیت این هنر کهن ایرانی‌ می‌باشد . که در این روش قالی باف بجای چهار زانو نشستن مقابل دار قالی بر روی یک صندلی که بهتر است چرخ دار باشد مینشیند و کار خود را انجام میدهد. راندمان کار و سلامت قالی باف در این روش بسیار بهبود میابد