قالیچه بافت اسپانیا (اندلوسیا) متعلق به ۱۹۳۰ تا ۱۹۴۰

بربر ها فرش بافی

قالیچه بافت اسپانیا (اندلوسیا) متعلق به ۱۹۳۰ تا ۱۹۴۰ که تکنیک بافت این نوع فرش ها توسط بربر‌های شمال آفریقا که به اسپانیا مهاجرت کرده بودند به اروپا آورده شد.

بافت این گونه فرش‌ها  تا حدود زیادی اصالت فرش‌های بیابان نشینان شمال آفریقا را حفظ کرده  است  اما طرح های آن متفاوت شده و در آن سلیقه اروپایی به کار رفته است .

از نکات جالبی که در بافت این فرش که برای تعمیر نزد ما آورده شده است میتوان به این نکته اشاره کرد  در طرز بافت این فرش  از گره فارس استفاده شده و تکنیک بافت سنه کردستان نیز در آن استفاده شده است.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s