روش پیشنهادی برای بهبود سلامت قالی باف با اصلاح دار قالی

.با یک طرح ساده،جسم و جان هنرمندان قالی باف و زحمت کش میهنمان را میشود ایمن تر کرد

آیا وقت آن نرسیده که متولیان و صاحبان کارگاه‌های قالی بافی، این صنعت پول ساز و هنر نام آور ایران زمین کمی‌ نیز به فکر سلامت جسمی‌ این هنرمندن گاه گمنام و زحمت کش و نام آفرین میهنمان باشند که گاهان اطفال و کودکانی نحیف و کم سنّ و سال هستند بود؟

سال‌های سسال این نام آوران هنر ایران زمین بافتن و نقش آفریدند و در جهان نام آفریدن و تاجران را صاحب مال و ثروت بی‌ حساب کردند و اما جسمو جانی رنجور با بیماریهای گوناگون از قبیل کاهش بینایی استخوان درد ،کمر درد ،گردن درد،…برایشان باقی‌ ماند و البته کیسه‌ای خالی‌

1185011_10201018187954153_145594790_n

حال آنکه می‌توان و باید با بهره‌گیری از دست اندر کاران و دلسوزان این رشته درد و رنج جانیشان را با ساخت ابزار و ادواتی ابتدایی و کم هزینه اندکی‌ از گزند فرسایش جانکاه این صنعت کهن و زیبا ایمن تر کرد تا هم در کیفیت و هم در کمّیت این دست بافته‌های ارزش مند و هنوز محبوب و کم رقیب بهبودی چشم گیر حاصل گردد.در این تصویر دستگاه دار قالی ساده ولی‌ بسیار کمک کننده‌ای برای بهبود سلامتی‌ بافندگان طراحی شده است که این یکی‌ از هزاران ایده   برای بهبود سلامت این زحمت کشان و کیفیت و کمّیت این هنر کهن ایرانی‌ می‌باشد . که در این روش قالی باف بجای چهار زانو نشستن مقابل دار قالی بر روی یک صندلی که بهتر است چرخ دار باشد مینشیند و کار خود را انجام میدهد. راندمان کار و سلامت قالی باف در این روش بسیار بهبود میابد

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s